Skip to main content

GOSPODARSTWO

Wniosek o wpis do rejestru gospodarstw
DOC
Pobierz
Wniosek o wykreślenie z rejestru gospodarstw
DOC
Pobierz

BYDŁO, OWCE, KOZY

Wniosek o uznanie stada kóz owiec za urzędowo wolne od-br-2023-NOWE
DOC
Pobierz
Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od ebb br tbc 2023 NOWE
DOC
Pobierz

PSZCZOŁY

Wniosek o rejestrację pasieki
DOC
Pobierz
Aktualizacja pasiek
DOC
Pobierz
Wniosek o zaświadczenie do ARiMR – pszczoły
DOC
Pobierz

DOBROSTAN

Wniosek o wydanie zaświadczenia
DOC
Pobierz

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA ZWIERZĄT
Pobierz
WNIOSEK O LEGALIZACJĘ PASZPORTU
Pobierz
OŚWIADCZENIE O NIEHANDLOWYM PRZEMIESZCZENIU DO GB
Pobierz
OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA ZDROWIA DO KRAJU TRZECIEGO
Pobierz

TRANSPORT ZWIERZĄT

Zgłoszenie działalności – transport do 8 godzin
DOC
Pobierz
Zgłoszenie działalności – transport powyżej 8 godzin
DOC
Pobierz
Zgłoszenie nowego środka transportu
DOC
Pobierz

OBRÓT I SKUP ZWIERZĄT

Zgłoszenie działalności – obrót pośrednictwo w obrocie skup zwierząt
DOC
Pobierz

AKWAKLUTURA

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów nadzorowanych
DOC
Pobierz
Wniosek zgłoszenie działalności nadzorowane
DOC
Pobierz

MATERIAŁ BIOLOGICZNY (PUNKTY KOPULACYJNE I INSEMINACYJNE)

Zgłoszenie o sprzedaży ogiera
DOC
Pobierz
Zgłoszenie o wstawieniu nowego ogiera
DOC
Pobierz

ZWIERZĘTA POD OCHRONĄ

Wniosek o wydanie zaś o urodzeniu w niewoli
DOC
Pobierz