Skip to main content

OBJAWY WŚCIEKLIZNY

PSY – choroba trwa od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zwykle 1-7 dni, rzadko dłużej, prowadząc zawsze do zejścia śmiertelnego. Z uwagi na przebieg i występujące objawy kliniczne, wyróżnić można ogólnie dwie postaci choroby: gwałtowną (szałową) i porażenną (cichą).

  • Postać gwałtowna (szałowa)

Rozpoczyna się następującymi zmianami w zachowaniu się zwierząt:
– zwierzęta wykazują niepokój i ogólną nadmierną pobudliwość, podejmują próby ucieczki;
– szczekają bez wyraźnej przyczyny;
– chore osobniki zjadają przedmioty niejadalne;
– niekiedy pojawia się wzmożony popęd płciowy;
– zwierzęta atakują przeszkody pojawiające się na drodze, pojawiają się napady szału.

Po tym stadium pojawiają się różnego rodzaju porażenia, które mogą objawiać się następująco:

– zwierzęta wydają ochrypłe dźwięki;
– pojawia się ślinotok, zwierzęta mogą się krztusić;
– może wystąpić opadanie żuchwy z wypadaniem języka;
– zez;
– niedowłady kończyn prowadzące często do zalegania.

  • Postać porażenna (cicha) – trwa średnio 2-4 dni (1-10 dni) i cechuje się szybkim przejściem początkowych objawów w stadium porażenne bez okresu pobudzenia i ataków szału.

KOTY – przebieg choroby jest podobny jak u psów, częściej występuje postać szałowa, można zaobserwować następujące objawy:
– zwierzęta chowają się, uciekają;
– nieustannie miauczą;
– przy podrażnieniu zachowują się agresywnie;
– śmierć zwierzęcia poprzedzona jest zwykle porażeniem kończyn.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – u zwierząt gospodarskich wyróżnić można również postaci choroby porażenną i szałową, z różnym nasileniem każdej z nich.
Bydło – nietypowy przebieg początkowej fazy choroby, może powodować trudności
w rozpoznaniu choroby w jej początkowym stadium: przeważnie obserwuje się wtedy niestrawność i obniżone łaknienie, atonię żwacza, wzdęcie, zaparcie lub biegunkę.
W późniejszym okresie stwierdza się:
– różnego stopnia drgawki poszczególnych grup mięśni;
– parcie na prostnicę;
– ślinotok;
– ciągłe ryczenie, ziewanie, tępy wzrok;
– nienaturalne położenie głowy lub ogona;
– chwiejność i porażenia kończyn tylnych;
W przypadku przewagi postaci szałowej zwierzęta wpadają na ściany, ryją ziemię, przy czym często dochodzi do złamań kończyn.
Świnie – występuje podniecenie i lękliwość, ochrypłe chrząkanie, kurczowe ruchy głowy
i gryzienie ściółki.
Owce i kozy – wykazują niepokój, wzmożony popęd płciowy, ochrypłe beczenie, nagłe porażenia i upadki. Przeważa postać cicha choroby.
Konie – u koni przeważa postać szałowa choroby. Zwierzęta wpadają na ściany stajni, wykazują drgawki mięśniowe i objawy kolkowe, występuje częste oddawanie moczu.

ZWIERZĘTA DZIKIE – podstawowym objawem wścieklizny zwierząt dzikich jest utrata ich wrodzonego lęku. Pojawiają się w dzień w miejscach zamieszkałych, często dochodzi do pogryzienia psów przez chore zwierzęta, natomiast ludzi atakują rzadko, ale utrata wrodzonej bojaźliwości stwarza dogodne warunki do bezpośredniej ekspozycji człowieka na kontakt
z zarażonym zwierzęciem, a co za tym idzie z wirusem.

NIETOPERZE – u chorych nietoperzy obserwuje się:
– porażenie aparatu ruchu (zwierzę traci zdolność do lotu, ale potrafi chodzić po ziemi),
– często zwierzę jest brudne wychudzone i na posklejane futro, zdarza się, że ma
w pyszczku ziemię,
– nadpobudliwość na dotyk lub nagły hałas (zwierzę po dotknięciu pałąkowato wygina grzbiet i głośno „skrzeczy”), poza tym zazwyczaj występuje apatia i bezruch,
– tendencję do nagłego, spontanicznego lub indukowanego bodźcami dotykowymi lub dźwiękowymi przewracania się zwierzęcia na grzbiet,
– zamknięte lub silnie przymknięte oczy,
– kłopoty z przełykaniem – w początkowym okresie choroby nietoperz próbuje pić
i jeść, ale z biegiem czasu zwykle przestaje cokolwiek połykać,
– obserwowano również gwałtowne rzucanie się na pokarm i rozszarpywanie go bez normalnego gryzienia i połykania,
– w końcowym stadium choroby nietoperz słabo reaguje na jakiekolwiek bodźce,
– aktywność dzienna, niespotykana u zdrowych osobników.

SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie prowadzona jest w sposób polegający na zrzucie z samolotów oraz ręcznego wykładania szczepionki.
Szczepienie prowadzone jest w okresie wiosennym i jesiennym. Informacje o konkretnych datach przeprowadzania akcji na terenie powiatu węgrowskiego będą Państwu udostępniane w Aktualnościach na stronie.
Wykładana przynęta ma postać zielono-brązowego krążka o specyficznym intensywnym rybnym zapachu, a w jej wnętrzu umieszczony jest plastikowy blister zawierający płynną szczepionkę. (przykładowe zdjęcie poniżej).

Po przegryzieniu przynęty i blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej powoduje wytworzenie odporności przeciw wściekliźnie.
Prosimy o nie dotykanie i nie niszczenie przynęt ze szczepionką.
Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa, a szczepienie tego gatunku stanowi bardzo ważny element zapobiegania występowania wścieklizny, która jest śmiertelną zoonozą.

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Art. 56. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Art. 85 ust. 1a
Kto: 1) uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko
– wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego
– szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku
– podlega karze grzywny.