Skip to main content

Opłata skarbowa

Ze względu na brak możliwości uiszczenia opłaty na miejscu prosimy o dokonywanie płatności w Urzędzie Miasta Węgrowa lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w banku lub na poczcie.

Opłata skarbowa powinna być wniesiona na rachunek: Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów

Nr konta: 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł
Opłata za wydanie legalizacji – 26 zł

Na dowodzie przelewu lub wpłaty należy umieścić:
– nazwę podmiotu
– NIP podmiotu
– tytuł opłaty.


Świadectwo zdrowia

Kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczenia w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym:

 1. innych niż świnie:
  • trwająca nie dłużej niż godzinę – 112,80 zł
  • trwająca dłużej niż godzinę:
   • za pierwszą godzinę – 112,80 zł
   • za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny: 14,10 zł
 2. świń:
  • trwająca nie dłużej niż 15 minut – 42,30 zł
  • trwająca dłużej niż 15 minut
   • za pierwsze 15 minut – 42,30 zł
   • za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszych 15 minut – 14,10 zł

Opłatę należy dokonać na rachunek: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie ul. Północna 1, 07-100 Węgrów
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

Numer konta: 43 1010 1010 0028 3122 3100 0000