Skip to main content
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Pracownicy wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu.
Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy przesyłać na adres :
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
ul. Północna 1, 07-100 Węgrów