Skip to main content

Pliki

Plan bioasekuracji – WZÓR
PDF
Pobierz
Plan bioasekuracji – WZÓR
DOC
Pobierz
Harmonogram Salmonella Kury Nioski
DOC
Pobierz
Harmonogram Salmonella Kury Reprodukcyjne
DOC
Pobierz
WNIOSEK O REJESTRACJE zakład utrzymujący zwierzęta lądowe – drób przyzagrodowy lub inne ptaki
DOC
Pobierz
Zasady pobierania prób salmonella
DOC
Pobierz
Zawiadomienie LIKWIDACJA STADA
DOC
Pobierz
Zawiadomienie o wstawieniu KURY NIOSKI
DOC
Pobierz
Zawiadomienie o wstawieniu REPRODUKCJA
DOC
Pobierz
Zawiadomienie PRZENIESIENIE Z ODCHOWALNI
DOC
Pobierz
Zawiadomienie UBIORKA
DOC
Pobierz
Zawiadomienie wstawienie DRÓB RZEŹNY
DOC
Pobierz
Zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków
DOC
Pobierz