Skip to main content

Rzekomy pomór drobiu

Rzekomy pomór drobiu jest wywoływany przez patogenne szczepy ortoawulawirusów typu 1 (AOAV-1), do niedawna określanych jako paramyksowirusy ptaków serotypu 1 (APMV1) i podlega obowiązkowi zwalczania.
Rzekomy pomór drobiu powoduje znaczne straty ekonomiczne, charakteryzuje się wysoką śmiertelnością( do 100%), zmniejszoną produkcyjność (zwłaszcza u niosek)
Jest przyczyną ograniczeń wynikających ze wstrzymania obrotu w tym eksportu drobiu, jaj, mięsa drobiowego i innych produktów drobiarskich.
Wyróżniamy 5 patotypów na podstawie przebiegu klinicznego u kur ( o różnej zjadliwości ): welogeniczne wiscerotropowe ,welogeniczne neurotropowe , mezogeniczne , lentogeniczne , asymptomatyczne.
Wrażliwe na zakażenie są wszystkie gatunki drobiu (drób grzebiący znacznie bardziej niż drób wodny) i liczne gatunki ptaków dzikich.
Przebieg, objawy, śmiertelność i zmiany patologiczne zależne są od: zjadliwości wirusa ,gatunku i wieku ptaków (najbardziej wrażliwy drób grzebiący oraz ptaki młode), stanu odporności (immunosupresja) , zakażeń towarzyszących ,stresu środowiskowego.
Najczęściej spotykane objawy kliniczne u drobiu przy zakażeniach szczepami welogenicznymi: nagła śmierć w ciągu 24-48 godzin (ogółem śmiertelność sięga kilkadziesiąt do 100%) ,objawy nerwowe: skręty szyi, paraliże, drgawki, zarzucanie głowy , obrzęki głowy, szczególnie w okolicach oczu , zaburzenia ze strony układu oddechowego: wypływ z nosa, kichanie, potrząsanie głową , biegunka , spadek nieśności u niosek .
Ważna jest immunoprofilaktyka choroby. Na rzekomy pomór drobiu mamy szczepionki żywe, inaktywowane i nowej generacji – rekombinowane.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie zachęca do śledzenia aktualnych informacji odnośnie Choroby Newcastle na stronie Głównego Lekarza Weterynarii

Link do szczegółowych informacji na terenie Polski
Kliknij w link
Aktualna mapa