Skip to main content

GRYPA PTAKÓW

Zakaźna i zaraźliwa wirusowa choroba ptaków wywołana przez wirusy grypy (influenzy) typu A (Influenzavirus A), należące do rodziny Orthomyxoviridae – jeden z najbardziej zmiennych wirusów w przyrodzie. Choroba posiadająca potencjał zoonotyczny.
Obraz kliniczny u ptaków jest bardzo różnorodny, od zakażeń bezobjawowych, po chorobę o bardzo gwałtownym, systemowym przebiegu i wysokiej śmiertelności .
Wirusy grypy charakteryzują się dużym stopniem zmienności genetycznej, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ograniczona.
Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym.

AKTUALNA SYTUACJA W POLSCE – MAPA OGNISK

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie grypy ptaków, przepisów prawnych oraz informacjami o aktualnej sytuacji epizootycznej odnośnie tej choroby, które są dla Państwa dostępne na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.

GRYPA PTAKÓW – ZASADY BIOASEKURACJI:

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób.

Obowiązki powyższe zostały określone w:

Link do szczegółowych informacjami odnośnie grypy ptaków
Kliknij
Rozporządzeniu MRiRW z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Pobierz
Rozporządzeniu MRiRW z dnia 9 października 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Pobierz
WZÓR PLANU BIOASEKURACJI – wzór poglądowy, należy dostosować plan do własnego gospodarstwa.
Pobierz
ULOTKA – ZASADY BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWACH UTRZYMUJĄCYCH DRÓB
Pobierz