Skip to main content

Koordynator ds. dostępności

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgrowie pełni Pani Magdalena Kozak.

Podstawa prawna:

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r., poz.1696 ze zm.)

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. Monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgrowie w zakresie zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe:

adres do korespondencji: ul. Północna 1, 07-100 Węgrów

telefon: 25 792-24-06

e-mail: piwet_wegrow@wp.pl