Skip to main content

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.
W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody czy narzędzi.

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?
U świń mogą pojawić się następujące objawy:
– Wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie
– Liczne padnięcia świń w każdym wieku
– Sinica skóry, uszu, brzucha i boków ciała, drobne liczne wybroczyny na skórze
– Duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa
– Biegunka, często z domieszką krwi
Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?
– Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta
– Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących
-Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia – bez świadectwa zdrowia lub wykazujące jakiekolwiek objawy osłabienia
– Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności
– Stosować procedury sanitarne – utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować bieżące odkażanie, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt.
Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby. Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu terytorialnego (wójta, burmistrza).
Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru – co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia- do czasu przybycia lekarza weterynarii – hodowca zwierząt zobowiązany jest do:
– Izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
– Wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
– Uniemożliwienie dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Aktualna sytuacja w Polsce – mapy, obszary objęte restrykcjami i ograniczeniami, ogniska choroby u świń i przypadki dzików

Kliknij w obrazek i otwórz aktualną mapę